divendres, 20 de març de 2020

PAUTES I RECOMANACIONSBenvolguts alumnes,

Davant la situació que s’està vivint a hores d’ara, el professorat està fent un esforç d’adaptació de les tasques escolars presencials que es venien desenvolupant diàriament per poder garantir l’atenció a l’alumnat i poder dur a terme les activitats lectives de manera no presencial. Cap de nosaltres està acostumat a aquest tipus de feina, però tots hi hem de posar de la nostra part perquè puguem sortir-ne victoriosos.

Cal que tingueu molt en compte algunes recomanacions per no perdre els nirvis i estar en harmonia amb els altres:

-Trobau un lloc agradable i tranquil on pugueu fer la tasca.

-Hi ha d’haver una organització diària de les tasques i l’estudi per no perdre el ritme d’aprenentatge. És cert que no és el mateix assistir a una classe presencial que estar a casa vostra fent la tasca; per això és molt important agafar un hàbit de treball. El fet de no estar avesats a treballar d’aquesta manera ens posa nirviosos, la qual cosa fa que ho vegem com a impossible. El volum de feina que us puguem enviar per fer, minvarà. No obstant això, és convenient seguir l’horari que estava establert al col·legi.

-Es donarà més temps per entregar les tasques que els professors puguin assignar. Per tant, no cal angoixar-se. Això sí, no deixeu la feina per al darrer moment.

-Les eines que emprarem per estar en contacte són: Meet, Classroom, Gestib, correu electrònic... entre d’altres que pugui suggerir el professorat. Cada professor us indicarà la manera més adequada de fer-li arribar la tasca. Posau-hi atenció!

-Llegiu bé les instruccions de cada tasca (dues o tres vegades si cal) abans de fer-la .

-Quan hàgiu d’entregar una tasca:

            1. Identificau-vos posant el nom i llinatges al cos del correu.
            2. Escriviu l’enunciat de l’activitat que entregau.
            3. Adjuntau el document amb l’activitat realitzada.
            4. NO contesteu l’activitat al cos del correu; adjuntau un document amb la tasca.

Per a qualsevol dubte que tengueu, posau-vos en contacte amb nosaltres.

L’Equip de professorat d’ESO

dilluns, 16 de març de 2020

NOTES SEGONA AVALUACIÓ

NOTES SEGONA AVALUACIÓ

Tenint en compte la situació excepcional que es viu aquests dies arran del COVID-19, el lliurament de les notes de la segona avaluació s'ajorna fins a nova ordre.
Tot i així, l'aprenentatge no s'atura i el professorat anirà donant feina a través del Google Classroom (i/o altres mitjans). Cada un/a informarà de si les activitats formaran part de la segona o la tercera avaluació, segons com es consideri més adient.